Behçet Hastalığı Ve Amiloidoz Birlikteliği

İlknur Albayrak,Adem Küçük,Sinan Bağçacı,Sami Küçükşen,Recep Tunç

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 82-83
Özeti Behçet hastalığı (BH) tekrarlayan oral, genital ülser ve göz tutulumuyla seyreden, ayrıca eklem, kardiyovasküler, nörolojik, gastrointestinal sistem ve böbrek tutulumunun da görüldüğü sistemik bir vaskülittir. Böbrek tutulumu genelde amiloidoz olarak kendini gösterir. Bu vaka sunumunda BH tanısıyla takip edilirken proteinüri saptanması üzerine yapılan biyopsi sonrasında amiloidoza bağlı böbrek tutulumu tespit edilen bir hastadan bahsedilmiştir.

 

Behçet’s disease (BD), is characterised with recurrent oral and genital ulcers and eye involvement, as well as joint, cardiovascular, neurological, gastrointestinal and renal involvement may be seen in systemic vasculitis. Renal involvement usually manifests itself as amyloidosis. In this paper we report a case of BH presenting with proteinuria due to amyloidosis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İlknur Albayrak, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Albayrak İ,Küçük A,Bağçacı S,Küçükşen S,Tunç R.Behçet Hastalığı ve Amiloidoz Birlikteliği. Selcuk Med J 2014;30(2): 82-83

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Behçet Hastalığı Ve Amiloidoz Birlikteliği, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(2)
Geliş Tarihi : 05.12.2012, Kabul Tarihi : 27.01.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme