BEHCET HASTALI(INDA VASKULER TUTULUM

SAMİ CERAN, Cevat Özpınar, MEHMET YENİTERZİ, TAHİR YÜKSEK, GÜVEN SADİ SUNAM, SAİM AÇIKGÖZOĞLU, HASAN SOLAK

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 455-458
Behcet Hastaliginda medikal tedaviye ragmen multipl periferik anevrizmalar geliven bir vaka tak-dim edilrnivir. Anevrizmalartn ikisi sot femoral bi-risi sag femoral digeri de sol aksiller arterde lo-kalize idi.Farkli zamanlarda (toplam 2 ytl icinde ) ayri ayri geli,yen bra anevrizmalar rezeke edilerek safen yen ve sentetik greftlerle arteriel devamlilik saglandı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BEHCET HASTALI(INDA VASKULER TUTULUM
, Vol. 8 (3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;