Behcet Hastalı(ında Vaskuler Tutulum

Sami Ceran,Cevat Özpınar,Mehmet Yeniterzi,Tahir Yüksek,Güven Sadi Sunam,Saim Açıkgözoğlu,Hasan Solak

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 455-458
Özeti Behcet Hastaliginda medikal tedaviye ragmen multipl periferik anevrizmalar geliven bir vaka tak-dim edilrnivir. Anevrizmalartn ikisi sot femoral bi-risi sag femoral digeri de sol aksiller arterde lo-kalize idi.Farkli zamanlarda (toplam 2 ytl icinde ) ayri ayri geli,yen bra anevrizmalar rezeke edilerek safen yen ve sentetik greftlerle arteriel devamlilik saglandı.

 

We present case a who developed multiple phe ripheral aneurysms despite the treatment in Beket's disease. Two of the aneurysms were located in the left femoral artery and one in the right femoral ar-tery and another one in the left axillary artery.At dif-ferent times (in two years) these aneurysms which developed independently were resented and the ar-terial continuation was obtained using saphen vein and syntihetic grafts.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sami Ceran, Necmettin Erbakan Üniversitesi MERAM TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Behcet Hastalı(ında Vaskuler Tutulum, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme