BEHÇET SENDROMUNDA PATERJİ TESTI POZİTİFLİK DERECESİ

ŞÜKRÜ BALEVİ, Hüseyin Endoğru

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 359-361
Bu hastalığın karakteristik özelliği intrakutanöz travmaya kutanöz cevaptır. Bu fenomen paterji ola-rak isimlendirilir. Hastada paterjinin gösterilmesi faydalı bir diagnostik test olabilir. Paterji, Behçet Sendromlu 50 hastada çalışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BEHÇET SENDROMUNDA PATERJİ TESTI POZİTİFLİK DERECESİ
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;