Benign Nonparaziter Dalak Kisti Ve Parsiyel Splenektomi

Burhan Köseoğlu,Salim Güngör,Alaaddin Dilsiz,Aytekin Kaymakçı,Mehmet Çerçi

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 291-293
Özeti Dalagin benign nonparazitik kistik lezyonlan çok nadir görülür. Literatürde 1989 yılına kadar 650 yaka bildirilmiştir. Biz, bu makalede epitelval kist nedeniyle parsiyel splenektomi tıyguladıgımiz bir vakamazı sunduk.

 

Benign nonparasitic cysts of the spleen are un-comrnon. A total of 650 cases have been described in the literature until 1989. in this paper we pre-sented arz. asymptomatic cas'e of congenital splenic cvst which was treated bir partial splenectomy.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Burhan Köseoğlu, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Benign Nonparaziter Dalak Kisti Ve Parsiyel Splenektomi, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme