Benign Prostat Hiperplazisi Etyolojısinde Serbest Testosteron, Total Testosteron, Östradiol, Fsh, Lh Ve Yaşın Rolü

Halim Bozoklu,Kadir Yılmaz,Tamer Yazıcıoğlu,Atilla Semerciöz,Ahmet Öztürk,Mehmet Arslan

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 347-353
Özeti 1989-1990 yıllarında Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) nedeniyle müracaat eden, klinik ve labo-, ' ratuar tetkikleri ile BP11 teşhisi konan 30 erkek hasta ve kontrol grubu olarak seçilen 16 yetişkin er-kekte, 13P11 efyolojisinde rol oynadığı düşünülen hormonların serutrıdaki seviyeleri ölçüldü. Testoste-ron, östradiol, luteinize hormon (L11) ve yaşın BN] eiyolojisinde önemli rolleri olduğu tespit edildi.

 

Further laboratory studies carried out on 30 patients diagnosed as RP!! by the clinical evabiation. The levels of hormones that are thought ta be critical on the ethiology of 13P11 vere determin,,I and compared with those of 16 healthy control group. Overall reduction in testosteron and an increase in the levels of, follicle stimulating horrnones, luteinizing horrnones was found tobe statistically signıficant.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Halim Bozoklu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Benign Prostat Hiperplazisi Etyolojısinde Serbest Testosteron, Total Testosteron, Östradiol, Fsh, Lh Ve Yaşın Rolü, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme