BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ ETYOLOJISİNDE SERBEST TESTOSTERON, TOTAL TESTOSTERON, ÖSTRADİOL, FSH, LH VE YAŞIN ROLÜ

KADİR YILMAZ, Mehmet Arslan, Ahmet Öztürk, Halim Bozoklu, Tamer Yazıcıoğlu, Atilla Semerciöz

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 347-353
1989-1990 yıllarında Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) nedeniyle müracaat eden, klinik ve labo-, ' ratuar tetkikleri ile BP11 teşhisi konan 30 erkek hasta ve kontrol grubu olarak seçilen 16 yetişkin er-kekte, 13P11 efyolojisinde rol oynadığı düşünülen hormonların serutrıdaki seviyeleri ölçüldü. Testoste-ron, östradiol, luteinize hormon (LH) ve yaşın BN] eiyolojisinde önemli rolleri olduğu tespit edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ ETYOLOJISİNDE SERBEST TESTOSTERON, TOTAL TESTOSTERON, ÖSTRADİOL, FSH, LH VE YAŞIN ROLÜ
, Vol. 6 (4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;