Beş Aylık İnfantta Suçiçeği Sonrası Gelişen Ensefalit

Fatmagül Başarslan,Cahide Yılmaz,Murat Tutanç,Vefik Arıca,Melek İnci,Vicdan Köksaldı Motor,Hanifi Bayaroğulları

  •  Yıl : 2017
  •  Cilt : 33
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 15-16
Özeti Suçiçeği, Varicella-zoster virüsünün (VZV) neden olduğu ekzentematöz döküntü ile karakterize bulaşıcı bir hastalıktır. Suçiçeği geçiren hastalarda ensefalit sıklığı %0.1-0.2 olarak belirlenmiştir ve baskılanmış hücresel immün yanıtı olan hastalarda insidansı daha yüksektir. Mortalite oranları %5-20 arasında değişmektedir. Ensefalit sonrası yaşayan olgularda kalıcı nörolojik komplikasyon gelişme olasılığı yüksektir. Bu yazıda suçiçeği sonrası nöbetle başvuran ve ensefalit tanısı alan beş aylık infant bir olgu sunuldu. Kraniyal görüntülemede meningoensefalit tesbit edildi. Antikonvülzan ve antiviral tedavi başlandı. Takiplerinde mental ve motor gelişme geriliği, quadriparazi gelişmesi nedeniyle fizik tedavi programına alındı. Bu olgu ile nadirde olsa suçiçeğine bağlı ensefalit görülebileceği, bu nedenle yaşamın ilk yılında suçiçeği geçiren olguların komplikasyonlar açısından yakın takip edilmesi gerektiği vurgulanmak istendi.

 

Chickenpox is an infectious disease caused by varicella-zoster virus (VZV), characterized by egzentematous rash. The frequency of encephalitis in patients with chickenpox was determined as 0.1-0.2% and the incidence is higher in patients with depressed cell-mediated immune response. Mortality rates vary between 5% and 20%. Patients who survive have a high likely to develop of permanent neurological complications after encephalitis. In this study, we report a fivemonth old infant who was admitted with a seizure and diagnosed as encephalitis. Meningoencephalitis was detected by the cranial magnetic rezonans. Anticonvulsants and antiviral therapy were supplemented. Patient was taken to physical therapy program due to the development of the mental motor retardation and quadriparazi in the follow-up periods.Therefore, we aimed to emphasize with this case that the patients suffering from chickenpox in the first year of the life should closely be followed up for complications, and the encephalitis due to varicella can also be seen rarely.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fatmagül Başarslan, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Beş Aylık İnfantta Suçiçeği Sonrası Gelişen Ensefalit, Olgu Sunumu,
, Vol. 33(1)
Geliş Tarihi : 05.10.2012, Kabul Tarihi : 02.02.2017
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme