Bilateral A. Superior Cerebelli Dublikasyonu

Ahmet Kağan Karabulut,Aynur Emine Çiçekcibaşı,Ahmet Salbacak,Mehmet Erkan Üstün

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 123-126
Özeti A. superior cerebelli (ASC), orijin ve yerleşim açısından fossa cerebri posterior’da bulunan arterler içerisinde en az varyasyon gösterenidir. Anatomi Anabilim Dalı rutin laboratuvar diseksiyonları sırasında 62 yaşındaki erkek kadavrasında ASC’nin a. basilaris’ten ayrılma noktasında her iki tarafta dublikasyon gösterdiği tespit edildi. Bölgedeki bu tür morfolojik varyasyonlarla ilgili çalışmalar nöroşirürjikal operasyonlar öncesinde ve anjiografik tetkiklerin değerlendirilmesi sırasında temel bir bilgi oluşturabilecektir.

 

The superior cerebellar artery (SCA) shows the least freçuent variation amongst the arteries in the posterior cerebral fossa according to its origin and localization. Bilateral duplications of SCA at the origin from the basillar artery was observed in 62 years old male cadaver during the routine dissections in the laboratory of Anatomy Department. Informations about these kind of variatons in this region may provide useful background knowledge prior to the neurosurgical operations and also for the evaluation of angiography
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Kağan Karabulut, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bilateral A. Superior Cerebelli Dublikasyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(2)
Geliş Tarihi : 29.11.2000, Kabul Tarihi : 01.02.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme