Bilateral A. superior cerebelli dublikasyonu

AHMET KAĞAN KARABULUT, AHMET SALBACAK, AYNUR EMİNE ÇİÇEKCİBAŞI, MEHMET ERKAN ÜSTÜN

  • Yıl : 2001
  • Cilt : 17
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 123-126
A. superior cerebelli (ASC), orijin ve yerleşim açısından fossa cerebri posterior’da bulunan arterler içerisinde en az varyasyon gösterenidir. Anatomi Anabilim Dalı rutin laboratuvar diseksiyonları sırasında 62 yaşındaki erkek kadavrasında ASC’nin a. basilaris’ten ayrılma noktasında her iki tarafta dublikasyon gösterdiği tespit edildi. Bölgedeki bu tür morfolojik varyasyonlarla ilgili çalışmalar nöroşirürjikal operasyonlar öncesinde ve anjiografik tetkiklerin değerlendirilmesi sırasında temel bir bilgi oluşturabilecektir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Bilateral A. superior cerebelli dublikasyonu
, Vol. 17 (2)
Geliş Tarihi : 29.11.2000, Kabul Tarihi : 29.11.2000, Yayın Tarihi : 02.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;