Bir ailede kromozom 9qh+ segmentinin inversiyonu

TÜLİN ÇORA, AYŞEGÜL ZAMANİ, MAHMUT SELMAN YILDIRIM, Sennur Demirel

  • Yıl : 2002
  • Cilt : 18
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 193-195
Spinal epidural hava nadiren spontan pnömotoraks ile birlikte görülebilir. Daha önceden hiçbir şikayeti olmayan, akciğer radyografisi ve bilgisayarlı tomografi ile pnömotoraks tesbit edilen olgunun spinal epidural alandaki hava odakları dikkat çekti. Bilgisayarlı tomografi ile görüntülenen bu bulgu literatür bilgileri ile birlikte tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Bir ailede kromozom 9qh+ segmentinin inversiyonu
, Vol. 18 (3)
Geliş Tarihi : 16.05.2001, Kabul Tarihi : 16.05.2001, Yayın Tarihi : 01.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;