BiR ARCUS AORTA VARYASYONU

Semih Diyarbakırlı, Atıf Aydınlıoğlu, Papatya Keleş

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 93-94
45 yavnda erkek kadavrada yaptlan dis-seksiyonda, arteria carotis communis sinistranin truncus brachiocephalicus ile birlikte, ayrica arteria vertebralis sinistra ile arteria subclavia sinistranin truncus ceklinde arcus aortadan ciktigr tesbit edildi. Bu varyasyon literatfir bulgulari ile karplaftrrildt.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BiR ARCUS AORTA VARYASYONU
, Vol. 11 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;