Bir Arcus Aorta Varyasyonu

Semih Diyarbakırlı,Atıf Aydınlıoğlu,Papatya Keleş

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 93-94
Özeti 45 yavnda erkek kadavrada yaptlan dis-seksiyonda, arteria carotis communis sinistranin truncus brachiocephalicus ile birlikte, ayrica arteria vertebralis sinistra ile arteria subclavia sinistranin truncus ceklinde arcus aortadan ciktigr tesbit edildi. Bu varyasyon literatfir bulgulari ile karplaftrrildt.

 

During the dissection performed on a cadaver of a 45 years old man, it was observed that the left ver-tebral artery arise from the aortic arch shared with the left subclavian artery and truncus brachio ce-phalicus (with regularly branches) arise from the aortic arch with the left carotid artery. This vari-ation was compared with findings of literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Semih Diyarbakırlı, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Arcus Aorta Varyasyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme