Bir Çocuk Olgu Nedeniyle Döngüsel Kusma Sendromu

Sabri Hergüner,Erdinç Çiçek,Fatih Kayhan,Arzu Hergüner

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 187-189
Özeti Döngüsel kusma sendromu (DKS), tekrarlayıcı bulantı ve kusma atakları ile kendini gösteren bir durumdur. Belirtilerin başlangıcı genellikle 4–6 yaş arasındadır ve kızlarda daha sık görülmektedir. Ataklar çoğunlukla psikososyal ya da fiziksel bir tetikleyici ile ortaya çıkar. Son yıllarda DKS ve migren arasında ortak bir patofizyoloji olabileceği üzerinde durulmaktadır. DKS olan çocuklarda ve annelerinde kaygı bozukluklarının sık olduğu gösterilmiştir. Bu yazıda tekrarlayan kusma atakları nedeniyle kliniğimize başvuran 5 yaşındaki bir kız hasta sunulmuştur. Kaygı belirtileri ve kusma atakları nedeniyle tedavi olarak bir seçici serotonin geri alım inhibitörü olan essitalopram başlanmış ve tedaviden belirgin fayda görmüştür.

 

Cyclic vomiting syndrome (CVS) is characterized by recurrent episodes of nausea and vomiting. Age at onset of symptoms ranges between 4–6 years and there is a female predominance. CVS attacks are generally associated with psychosocial or physical triggers. In last years a shared pathophysiology between migraine and CVS has suggested. Children with CVS and their mothers have elevated rates of anxiety disorders. In this report, we presented a 5-year-old girl who referred to our out-patient clinic because of recurrent vomiting episodes. Because of her anxiety symptoms and vomiting attacks, escitalopram, a selective serotonin reuptake inhibitor, was initiated and she had significant improvement during treatment.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sabri Hergüner, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Çocuk Olgu Nedeniyle Döngüsel Kusma Sendromu, Olgu Sunumu,
, Vol. 29(4)
Geliş Tarihi : 01.04.2012, Kabul Tarihi : 12.06.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme