Bır Hem0fili A Vakasında Ve Eınde Aıds Hastalıgı

Hakkı Polat,Mehdi Yeksan,Şamil Ecirli,Ümran Çalışkan,Berkay Kırımlı

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 227-231
Özeti Akkiz inumin yetmezlik sendronne (AIDS) ilk defa tip literattirtine 1981 yilinda gir,nicIir. 0 za-mandan bu yana AIDS bildirimlerinde adeta pat-lama olmu,slur. Ti•ari olarak hazirlanmq labor VIII verilen he-tnofilik hastalarda AIDS bildirilmigir. Banka kant tininlerinden fok, faktor VIII ile gemesinin sebebi; bir Unite jailor VIII 2000-50000 finite verici ka-mndan elde edilmesinden kaynaklanmaktadtr. Bit-0k cahpnada erickin hemofilik erkeklerde HIV enfeksiyon orannun % 50-90 arastrzda degiltigi liildirilrni, tit: Bunlardan ancak % I acikar klinik be-lirti vermekiedir. Henzofilik hastalarin kendileri, ve c0- cukiart risk alttndadirlar. Biz, klinigimizde tesbit ettigimiz ilk vakayz bil-dinnek, literature gOzden gecinnek ve dikkatleri tek-rar bu noktaya relonek istedik.

 

The acquired immune deficiency syndrome (AIDS) was first described in the ntedical literature in June 1981. Since that time there has been exp-losion in the number of reports of AIDS. AIDS has been reported in patients with ha-emophilic patients who were receiving commercially prepared factor VIII concentrate more than from blood- bank produced cryoprecipitate. This is pro-bably due to the fact that each unit of factor VIII concentrate is made from blood obtained from 2000-5000 blood donors. The prevalence of HIV infection amog adult ha-emophilic men in most studies is reported to range from %50-90 percent. About % 1 of these patients developed AIDS. The heamophilic patients and their heterosexually partner and their children are risk for AIDS We would like to present the first one case of AIDS in hemophilic patients and his wife in our cli-nic.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hakkı Polat, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bır Hem0fili A Vakasında Ve Eınde Aıds Hastalıgı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme