Bir İdyopatik Retroperitoneal Fibrozis Olgusu

Talat Yurdakul,Şakir Tekin,Kadir Karabacak

  •  Yıl : 1999
  •  Cilt : 15
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-39
Özeti Daha önceden sağ üreter obstrüksiyonu tanısıyla iki kez öpere edilmiş olan idyopatik retroperitoneal fibrozis vakasını sunuyoruz. Postoperatif görülen sağ üreter obstrüksiyonu üreteroüreterostomi ile düzeltildi.

 

We present an idiopathic retroperitoneal fibrosis case vvhich was operated twice before previously to right ure- teral obstruction. Right üreteral stenosis occured postoperatively was corrected by ureteroureterostomy.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Talat Yurdakul, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir İdyopatik Retroperitoneal Fibrozis Olgusu, Araştırma makalesi,
, Vol. 15(1)
Geliş Tarihi : 05.10.1999, Kabul Tarihi : 05.10.1999
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme