Bir Konjenital Kornea Plana Olgusu

Fehmi Özkan,Süleyman Okudan

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 505-506
Özeti Konjenital kornea plana'lı bir erkek çocuk sunul-muştur. Hastada düzleşmiş kornea, sınırları belirsiz limbus, sığ ön kamera, yüksek hipermetropi ve alternan içe kayma mevcuttu. Sistemik anomaliler yoktu. Olgunun pedigri incelenmesinde, otozomal ressesiv bir geçiş düşünüldü.

 

A ınale clıild with congenital cornea plana is pre-sented. The ocular findings of this rarely seen abnor-mality in our case esere fiat cornea, indefinite lim-bus, narrowing of the anterior clzaınber, high hypermerropia and alternate esotropia. There vere no systemic abnormalities. The pedigree of this case showed an aıllosoınal recessive heredity.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fehmi Özkan, Konya Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Konjenital Kornea Plana Olgusu, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 13.11.1991, Kabul Tarihi : 13.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme