BİR KORNEA PLANA OLGUSU

ÖMER KAMİL DOĞAN, Hamiyet Pekel, Hilmi Çakmakçı

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 171-174
Nadir görülen konjenital bir anomali olan kornea planlı bir erkek çocuk takdim edildi. Hastada hafif rolatif ptozis, düzleşmiş konma, küçülmüş dikey ve yatay konrea çapı, belirginliğini kaybetmiş limbus, korneada bant şeklinde kesU7ik, daralmış pupil alanı, yüksek hipermetropi, alternan içe kayma bulundu. pedigri incelemesinde genetik bir geçiş tespit edilemedi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BİR KORNEA PLANA OLGUSU
, Vol. 5 (2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;