Bir Koroner Arter Fistül Olgusunun Görüntüleme Bulguları Ve Koil Embolizasyon İle Tedavisi

Cengiz Erol,Yahya Paksoy,Ahmet Avcı,Ali Sami Kıvrak,Seda Özbek

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 29-30
Özeti Bir Koroner Arter Fistül Olgusunun Görüntüleme Bulguları ve Koil Embolizasyon ile Tedavisi

 

Imaging Findings and Coil Embolization of A Coronary Artery Fistula
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Cengiz Erol, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Raadyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Koroner Arter Fistül Olgusunun Görüntüleme Bulguları Ve Koil Embolizasyon İle Tedavisi, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 09.05.2012, Kabul Tarihi : 10.08.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme