Bir Koroner Arter Fistül Olgusunun Görüntüleme Bulguları Ve Koil Embolizasyon İle Tedavisi

ALİ SAMİ KİVRAK, AHMET AVCI, CENGİZ EROL, SEDA ÖZBEK, YAHYA PAKSOY

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 29-30
Bir Koroner Arter Fistül Olgusunun Görüntüleme Bulguları ve Koil Embolizasyon ile Tedavisi
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Bir Koroner Arter Fistül Olgusunun Görüntüleme Bulguları Ve Koil Embolizasyon İle Tedavisi
, Vol. 30 (Ek)
Geliş Tarihi : 09.05.2012, Kabul Tarihi : 09.05.2012, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;