BİR MİKOZİS FUNGOİDES VAKASI

MUSTAFA SAİT GÖNEN, ŞAMİL ECİRLİ, HASAN HÜSEYİN TELLİ, OSMAN YILMAZ, Özden Vural

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 129-132
Mikozis fungoides T hücreli bir deri lenfornasıdır. Prernikotik fazda egzematoid veya nonspesifik dermatit görülür. Daha sonra bu safha plak, nodül, ülserler veya eritrodertnaya dönüşür. Hastalığın teşhisi üç karakteristik histolojik özelliğin bulunıqu ile konur: a) Üst derrniste bant I şeklinde mononükleer hücre infiltrasyonu, b) Dermiste mikozis hücreleri, c) Epidermiste Pautrier mik-,roabseleri. Bu yaka bildiriminde bir mikozis fungoides vakası takdim ettik ve onun klinikopatolojik özelliklerini literatür bilgileri ile tanıştık.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BİR MİKOZİS FUNGOİDES VAKASI
, Vol. 6 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;