Bır Olgu Neden1yle : Imperfore Hımen

Serter Dinç,Hikmet Karabacak

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 573-576
ÖzetiUtero-vaginal obstruksiyon anomalikri stkilkla puberte cagmda ortaya cikarlar. Menstruasyonun balk:mast ile menstruel kan birikerek vagina veya uterusta distansiyon oluourur. Imperfore himen 20(X) jinekolojik hastadan birisinde fiikat cogunlukla insidansi % 0.014-0.024 arasinda degil►ektedir. Allen varktrilik oldugu da Impe►fore himene !Nigh obstruksiyon ►enaroa veya sonrasinda genellikk 9-15 ..vaylari arasinda seniptomatik hale gelmektedir. Bizim vakamın 16 yaşında ye şikayetleri de 3 yıldır devam etmekteydi.

 

Obstructed uterovaginal anomalies most fre-quently become manifest at puberty, When the onset of menses results in the accumulation of menstrual blood and secondary distention of the vagina andlor uterus imperforate hymen has been reported to occur in 1 in 2.0(X) gynecology patients, but has a childhood incidence of only between 0.014% and 0.024%. A familial predisposition has also been re-ported. Uterine as well as some vaginal obstructions become symptomatik only at or after menarche, ran-ging from 9 to 15 rears. Our patient is /6 years old and she had suffered .3 years.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Serter Dinç, Sağlık Bakanlığı Konya Doğum ve Çocuk Bakımevi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bır Olgu Neden1yle : Imperfore Hımen, Araştırma makalesi,
, Vol.10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco