Bir Porselen Safra Kesesi Vakası

Ömer Karahan,Adil Kartal,Yüksel Tatkan,Serdar Yol

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 273-276
Özeti Eylül 1989'da müracaat eden bir porselen safra kesesi yakası ameliyat edilmiş ve kolesisiektomi yapılmıştır. Nadir ve demonstratif olan yaka takdim edilerek bu konu kısaca incelenmiştir.

 

A calcified gallbladder case was operated in Septernber 1989, cholecysiectorny was performed. As this is very rare and demonstrative we presented the case and explained the subject briefly.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ömer Karahan, Konya Training and Research Hospital General Surgery
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Porselen Safra Kesesi Vakası, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme