Bir Türk Serbest Güreş Takımının Fiziksel Ve Fizyolojik Özellıklerı

Celal Taşkıran,Hüseyin Uysal,Recep Memik,Hakkı Gökbel

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 215-218
Özeti Bu çalışmada, birçok milli güreşçiyi kadrosunda bulunduran Etibank SAS serbest güreş takımının fi-ziksel ve fizyolojik özellikleri araştırıldı. Yabancı ülke güreşlerine göre, Etibank SAS güreşçilerinin aerobik güçlerinin daha düşük, 400 m ve 2400 rn koşu şuzlartnın daha az olduğu gözlendi. Türk güreşçilerinin aerobik güçlerinin düşük oluşunun önemli bir dezavantaj oluşturduğu sonucuna varıldı.

 

In this study, physical and physiological charac-teristics of Etibank SAS wrestling tearn's wrestlers some of whom alsa were national tearn were evalua-ted. It was observed tiıat aerobic powers of Etibank SAS wrestlers were lower than those of foreign. co-unterparts. It was concluded that low aerobic powers of Turkish wrestlers were disadventagous for them.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Celal Taşkıran, Ümit Milli Güreş Takımı Antrenörü
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Türk Serbest Güreş Takımının Fiziksel Ve Fizyolojik Özellıklerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme