Bir Vaka Dolayısı İle Prune Belly Sendromunda Ürolojik Tedavi

İbrahim Ünal Sert,Sevim Karaaslan,Lema Tavlı,Ali Acar,Ahmet Öztürk

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 122-128
Özeti Prune belly sendromlu 5 aylık bir erkek bebeğin ürolojik cerrahi tedavisi anlatilmış ve prune belly sendromunda cerrahi tedavinin indikasyonları üzerinde durulmuştur.

 

We presented a 5 monihs old rnale infant with prune belly syndrome and eınphasized the indications of operalive managernent.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İbrahim Ünal Sert, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Vaka Dolayısı İle Prune Belly Sendromunda Ürolojik Tedavi, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme