BİR VAKA DOLAYISI İLE PRUNE BELLY SENDROMUNDA ÜROLOJİK TEDAVİ

SEVİM KARAASLAN, LEMA TAVLI, İBRAHİM ÜNAL SERT, Ahmet Öztürk, Ali Acar

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 122-128
Prune belly sendromlu 5 aylık bir erkek bebeğin ürolojik cerrahi tedavisi anlatilmış ve prune belly sendromunda cerrahi tedavinin indikasyonları üzerinde durulmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BİR VAKA DOLAYISI İLE PRUNE BELLY SENDROMUNDA ÜROLOJİK TEDAVİ
, Vol. 6 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;