BİR VAKA NEDENIYLE PRUNE BELLY SENDROMU

SEVİM KARAASLAN, İbrahim Erkul, Ahmet Bozkır, SAİM AÇIKGÖZOĞLU, Kenan Şen

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 115-121
Prune belly sendromunun klasik bulgularına sahip 5 aylık bir erkek bebek, sendromun nadir rast-landrnast nedeniyle takdim edilmiştir. Kann duvart ultrasonografik inceletnesinin, tipik olmayan prune belly sendromlu hastalarda tarımın konulmasında yardımcı olacağı üzerinde durulmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BİR VAKA NEDENIYLE PRUNE BELLY SENDROMU
, Vol. 6 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;