Bir Vaka Nedenıyle Pulmoner Sekestrasyon

Güven Sadi Sunam,Mehmet Gök,Sami Ceran,Ufuk Özergin,Tunç Solak,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 129-133
Özeti Normal trakeobronyial agar la it ikisi olmayan, pulmoner arter yerine sisternik arterden kan alan segment veya lob dokusudur. Extralober ve int-ralober formlarl mevcut olup embriyolojik orijinli oldukuna inantlrnaktadir.

 

A pulmonary sequestration is a segment or lobe of lung tissue that has no bronchial communication with the normal tracheobronchial tree. The arterial blood supply is from a systemic vessel. Both ext-ralober and intralober varietes have been re-cognised and while believed to have a common emb-ryologic origin.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Güven Sadi Sunam, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Vaka Nedenıyle Pulmoner Sekestrasyon, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(1)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme