Bir Yaka Dolayısıyla Nadır Görülen Alkalescens-Dispar (a-D) Grubu Bakteriler

Halil Özerol,A. Zeki Şengil,Bülent Baysal

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 239-242
Özeti 18 yaşında, vaginal akıncı ve genital bölge kaşıntısı şikayeti ile Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD polikliniğine müracaat eden bir havadan üretilen gram-negatif bakterilerden serolojik olarak Alkalescens-Dispar grubuna uyan bir suş ayırt edilmiştir. E. coli türleri ile yakın akraba olan bu türün nadir bir grup oluşu nedeniyle yayınlanması uygun görülmüştür.

 

A strain of bacteria has been serologically identified as Alk.alescens-Dispar from gram-negative bacteria grow from a 18 years old patient applied to Gynecology and obstetric Department witi complaints of vaginal discharge and genital area icihing. Since (his group iv cliskvely related to F. coli strains we have decided to report it.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Halil Özerol, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Yaka Dolayısıyla Nadır Görülen Alkalescens-Dispar (a-D) Grubu Bakteriler, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme