BİR YAKA NEDENİYLE MORQUİO SENDROMU

SEVİM KARAASLAN, İbrahim Erkul, Ahmet Bozkır, Bilge Çakır

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 301-310
Nadir rastlandması nedeniyle Morquio sendromlu 10,5 yaşında bir erkek çocuk bildirilmiş ve Morquio sendromunda korneal opasite başlangıç yaşının farkIılık gösterebileceği üzerinde durulmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BİR YAKA NEDENİYLE MORQUİO SENDROMU
, Vol. 6 (3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;