Bir Yaka Nedeniyle Morquio Sendromu

Sevim Karaaslan,İbrahim Erkul,Ahmet Bozkır,Bilge Çakır

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 301-310
Özeti Nadir rastlandması nedeniyle Morquio sendromlu 10,5 yaşında bir erkek çocuk bildirilmiş ve Morquio sendromunda korneal opasite başlangıç yaşının farkIılık gösterebileceği üzerinde durulmuştur.

 

We presented a 10.5 year-old-male child with Morquio syndrome and we emphasized on the vast variation among corneal clouding developing times.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sevim Karaaslan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Yaka Nedeniyle Morquio Sendromu, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme