Bobızek Leiomyosarkomu

Ali Acar,Recai Gürbüz,Esat M. Arslan,Şükrü Çelik,Salim Güngör

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 279-281
Özeti Primer renal sarkomlar, böbrek tümörlerinin sa-dece %37inü teşkil ederler. Klinigimize högiir agrısı ve hematiiri nedeniyle başvuran 52 yaşında bir hasta-da, renal leiomyosarkom teşhis edilmiştir. Tanı, pa-tolojik olarak da kesinleştirilmişitir. Bu makalede, renal leionıyosarkomu olan bu hasta, literatür bilgileri eşliğinde tartışılarak sunuldu.

 

Primaıy renal sarcoma represent 3% of alt kidney tumors. We diagnosed in our clinics 52 year old pa-tient complainingflank pain and her taturia was seen in our clinics. A diagnosis of leiornyosarcoma was made on pathologic examination. In this artiele, this patient with renal leiomyosarcoma are reported and relevant liıerature was discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bobızek Leiomyosarkomu, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme