Böbrek Yetmezliği Hızla Düzelen Bir İmmünglobülin-A Nefritli Vaka

BÜLENT ATAŞ, HASAN ESEN, HÜSEYİN ALTUNHAN

  • Yıl : 2012
  • Cilt : 28
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 137-138
Primer immünglobülin A (IgA) nefriti glomerül mezengiumunda baskın olarak IgA depolanması ile seyretmektedir. Makroskopik veya mikroskopik hematüri görülür ve proteinüri hematüriye eşlik edebilir. IgA nefriti seyrinde nadiren akut böbrek yetmezliği (ABY) ortaya çıkmaktadır. Burada 15 yaşında ABY ile gelen ve böbrek yetmezliği hızla düzelen IgA nefritli bir erkek vaka sunulmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Böbrek Yetmezliği Hızla Düzelen Bir İmmünglobülin-A Nefritli Vaka
, Vol. 28 (2)
Geliş Tarihi : 29.04.2011, Kabul Tarihi : 29.04.2011, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;