BÖBREKTE KİTLE TEŞKIL EDEN LEZYONLARIN RENAL ANJİOGRAFI, ULTRASONOGRAFİ VE KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDIRILMESI

KADİR YILMAZ, Mehmet Kılınç, Mehmet Arslan, Ahmet Öztürk, Halim Bozoklu, Atilla Semerciöz

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 354-361
986-1989 yılları arasında S.U. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında Intravenöz Urografide (IVU) böbrekte kitle teşkil eden lezyonu bulunan 10 yakaya diagnostik ultrasonografi, selektif renal anjiografi ve bunlar içinden 6 yakaya komputerize tornografi uygulandı. Bu metodlarda teşhisteki doğruluk oranı ultrasonografi (US) ve renal anjiografide %90, komputerize tomografide (CT) ise %83 olarak tespit edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BÖBREKTE KİTLE TEŞKIL EDEN LEZYONLARIN RENAL ANJİOGRAFI, ULTRASONOGRAFİ VE KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDIRILMESI
, Vol. 7 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;