BOGAZ KULTURLERINDE UREYEN MIKROORGANIZMALAR VE IZOLASYON SIKLIKLARI

BÜLENT BAYSAL, MAHMUT BAYKAN, Hilal Kart

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 47-49
Bu calumada, 01 Ocak 1991 ye 31 Aralik 1994 yillari arasinda Selcuk Universitesi Tip Fakiiltesi Hastanesinin deg4ik klinik ye polikliniklerinden gonderilen hastalarin hogaz Ornekleri, bogaz in-feksiyonlarinda etken patojenlerin ye izolasyon sik-tiklaninn saptanmasi amactyla deg erlendirildi. Top-lam 15510 hogaz orneginin 13171'inde (% 85 ) normal hogaz florast bakterileri saptanirken, 2339 (% 15 ) ornekte etken patojen mikroorganizmalar izole edildi. En sik izole edilen patojenler; 603 (% 25) Staphylococcus aureus, 569 (% 24) A grubu beta hemolitik Streptococcus (AGBHS), ye 345 (% 14) Non A Non B grubu beta hemolitik Strep-tococcus olarak hulundu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BOGAZ KULTURLERINDE UREYEN MIKROORGANIZMALAR VE IZOLASYON SIKLIKLARI
, Vol. 11 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;