Bölgemizde Yaşayan Sağlıklı Şahıslarda Plazma Bakır, Çinko Ve Magnezyum Değerleri İle Erıtrosit Içı Bakır Ve Çınko Seviyelerinin Araştırılması

İdris Akkuş,Mehmet Aköz,Ahmet Çığlı

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 409-413
Özeti Bu çalışmada bölgemizde yaşayan 30-79 yaşları arasında toplam 143 (57 kadın, 86 erkek) sağlıklı şahısta plazma bakır, çinko ve magnezyum değerleri ile eritrosit içi bakır ve çinko değerleri tayin edildi. Sağlıklı kadınlara ait plazma bakır, çinko ve magnezyum değerleri sırası ile 128,6 ± 27,6 ugldl, 106,5 ± 21,5 ugldl ve 2,31 ± 0,16 mgldl, sağlıklı erkeklere ait değerler ise 110,6 ± 29,7 ugldl, 94,6 ± 19,7 ugldl ve 2,31 ± 0,21 trigidl olarak tesbit edilmiştir. Kadınlarda eritrosit içi bakır 129,7 ± 32,5 ugIdl, çinko 1237 ± 214,2 ugldl, erkeklerde ise bakır 114,0 ± 26 ugldl, çinko 1366 ± 175 ugldl olarak tesbit edildi. Bulgularirmz literatür bulguları ile tartışıldı.

 

İn this study, we have determined plasma copper, zinc and magnesium levels and intraerythrocy-tic copper and zinc levels of 143 (57 women, 86 men) healty subjects aged between 30-79 years. Plasma copper, zinc and magnesium levels of women were found as 128,6 ± 27,6 ugldl, 106,5 ± 21,5 ugldl and 2,31 ± 0,16 ingldl, white those of men were found as 110,6 ± 29,7 ugldl, 94,6 ± 19,7 ug1d1 and 2,35 ± 0,2 mgldl respectively. Intraerythrocytic copper and zinc levels of women were 129,7±32,5 and 1237 ± 214,2 ugldl, those of men were 114,0 ± 2 and 1366 ± 175 ugldl respectively Our resulis are discussed with those of literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İdris Akkuş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bölgemizde Yaşayan Sağlıklı Şahıslarda Plazma Bakır, Çinko Ve Magnezyum Değerleri İle Erıtrosit Içı Bakır Ve Çınko Seviyelerinin Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme