BÖLGEMİZDEKİ AKRABA EVLİLİKLERI İNSİDANSI ÜZERINE YAPİLAN BİR ARAŞTIRMA

ÜMRAN ÇALIŞKAN, Hacer Çalışkan, İbrahim Erkul, DURSUN ODABAŞ

  • Yıl : 1986
  • Cilt : 2
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-39
Yurdumuzda akraba evlilikleri oldukça sık görülmektedir. İnsidansı konusunda yapılan çeşitli araştırmalar vardır. Bu çalışmamızda Konya Doğumevinde 2000 yaka üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını veriyoruz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BÖLGEMİZDEKİ AKRABA EVLİLİKLERI İNSİDANSI ÜZERINE YAPİLAN BİR ARAŞTIRMA
, Vol. 2 (1)
Geliş Tarihi : 28.11.1986, Kabul Tarihi : 28.11.1986, Yayın Tarihi : 28.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;