Bölgemizdeki Akraba Evliliklerı İnsidansı Üzerıne Yapilan Bir Araştırma

Ümran Çalışkan,Hacer Çalışkan,İbrahim Erkul,Dursun Odabaş

  •  Yıl : 1986
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-39
Özeti Yurdumuzda akraba evlilikleri oldukça sık görülmektedir. İnsidansı konusunda yapılan çeşitli araştırmalar vardır. Bu çalışmamızda Konya Doğumevinde 2000 yaka üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını veriyoruz.

 

Consanguineous marriges are frequently seen, in our country. There are several investigations on it's incidance. In this article the results of investigation which has been done in Konya maternity hospital are given.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ümran Çalışkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bölgemizdeki Akraba Evliliklerı İnsidansı Üzerıne Yapilan Bir Araştırma, Araştırma makalesi,
, Vol. 2(1)
Geliş Tarihi : 28.11.1986, Kabul Tarihi : 28.11.1986
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme