Boşanma ile sonlanan evliliklerde kadının hedef olduğu saldırganlık

İshak Özkan, Ömer Böke

  • Yıl : 1997
  • Cilt : 13
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 191-197
Bu çalışma S.Ü. Aile Araştırma ve Uygulama Merkezince„geriye dönük olarak, Konya mah-kemelerinde 1993 yılı kesinleşmiş boşanma dava kayıtları taranar-ak yapıldı. Boşanma dava kart-larından elde edilen bilgilerden CTS (Conilict Tac-tic yeniden dü:enlenerek, boşanma sonucu kadına karşı eşi tarafında uygulanan şiddet verileri elde edildi. Toplam 526 boşanma sonuçlarından 139'unda (%26.42) kadına karşı şiddet saptandı. Kadına karşı şiddet en yüksek oranda (%42.44) sözel, ikinci sırada (%33.09) fizik ve son olarak da (%24.46) hem fizik, hem de sözel idi. Eşler arasındaki yaş farkı özellikle kadının yaşının erkeğin yaşına eşit ve büyük olması durumunda, Vi ne kadının boşanma yaşı düştüğünde şiddetin arttığı bulundu (p<0.05). Kadına karşı şiddetin en çok- 21-36 yaşla,- arasında uygulandığı görüldü. Kadına karşı şiddet, erkek ve kadının evlilik yaşı, erkeğin boşanma yaşı, evlilik süresi, çocuk sayısı, köy-kasaba ve şehirde yaşama, erkeğin ve kadının evlilik sayılan ile istatistik ilişki göstermedi. Sonuç olarak kadına karşı şiddetin genelde önemli bir boşanma sebebi ve bunda fizik kötüye kullanmanın önemli boyutlarda olduğu söylenebilir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Boşanma ile sonlanan evliliklerde kadının hedef olduğu saldırganlık
, Vol. 13 (3)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997, Yayın Tarihi : 13.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;