Boşanma İle Sonlanan Evliliklerde Kadının Hedef Olduğu Saldırganlık

İshak Özkan,Ömer Böke

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 191-197
Özeti Bu çalışma S.Ü. Aile Araştırma ve Uygulama Merkezince„geriye dönük olarak, Konya mah-kemelerinde 1993 yılı kesinleşmiş boşanma dava kayıtları taranar-ak yapıldı. Boşanma dava kart-larından elde edilen bilgilerden CTS (Conilict Tac-tic yeniden dü:enlenerek, boşanma sonucu kadına karşı eşi tarafında uygulanan şiddet verileri elde edildi. Toplam 526 boşanma sonuçlarından 139'unda (%26.42) kadına karşı şiddet saptandı. Kadına karşı şiddet en yüksek oranda (%42.44) sözel, ikinci sırada (%33.09) fizik ve son olarak da (%24.46) hem fizik, hem de sözel idi. Eşler arasındaki yaş farkı özellikle kadının yaşının erkeğin yaşına eşit ve büyük olması durumunda, Vi ne kadının boşanma yaşı düştüğünde şiddetin arttığı bulundu (p<0.05). Kadına karşı şiddetin en çok- 21-36 yaşla,- arasında uygulandığı görüldü. Kadına karşı şiddet, erkek ve kadının evlilik yaşı, erkeğin boşanma yaşı, evlilik süresi, çocuk sayısı, köy-kasaba ve şehirde yaşama, erkeğin ve kadının evlilik sayılan ile istatistik ilişki göstermedi. Sonuç olarak kadına karşı şiddetin genelde önemli bir boşanma sebebi ve bunda fizik kötüye kullanmanın önemli boyutlarda olduğu söylenebilir.

 

This study was carried oral retrospectively at Selçuk University Family Center covering the di-vorce cases lı-oın the law-court files 1993 in Konya. The inf'ormation on the divorce registers ►eı-e exa-nıined carefidly and Conflict Tactic Scale is revised for adapting the divorce cases due ta spousal agg-ression towards married women. There result ob-tained data vere analyzed according to minitab sta-tistical programe. Total 526 divorce cases accured in Konya 1993 and divorce due ta agression was found that verbal aggression represented the major cause of divorce (42.44%) followed by physical (33.09%) and verbal and physical aggression (24.46%). The age difference hetween the spouses, espe•ialy signıficant (p<0.05). That is most divorce due to aggresion was occurred between 21-32 yeaı-s of married women age. On the other hand the age of spouses at the time of marriage, the husbands age at the time of divorce, the duration of marriage, the number of either man ör woman did not show sta-significant influence on the divorce due to aggression. As a result, it can be concluded that aggression towards women in general is a major cause of divorce and physical and abusive agg-ression is the serious aspect of divorce due ta agg-r-ession.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İshak Özkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Boşanma İle Sonlanan Evliliklerde Kadının Hedef Olduğu Saldırganlık, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(3)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme