Boy Kısalığının Nadir Bir Nedeni Olarak Diafizyal Aklazi

Derya Arslan,Sevil Arı Yuca

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 76-78
Özeti Kemiğin benign tümörleri malign tümörlerine göre daha sık görülmektedir. Kemik tümörleri tüm tümörler içinde en küçük grubu oluşturmaktadır. Bu nedenle tanı yaklaşımı açısından bilgi birikimi ve deneyim gerekmektedir. Osteokondrom en sık görülen benign kemik tümörüdür. Lezyon tek olabilir, nadiren birden fazla da görülebilmektedir. Bu duruma osteokondromatozis veya diafizyal aklazi denmektedir. Diafizyal aklazi (DA) nadir görülen bir herediter kıkırdak farklılaşma bozukluğudur ve otozomal dominant olarak kalıtılır. Özellikle pubertenin sonlanmasından sonra ortaya çıkan yeni lezyonların kondrosarkom gelişimi açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu olgu bildiriminde, boy kısalığı şikayeti ile gelip DA tanısı alan iki kardeş sunulmaktadır. Olgulardan biri 15 yaşında kız, diğeri 14 yaşında erkek idi. Her ikisinin de ortak şikayeti boy kısalığı ve kemiklerindeki ağrılı olmayan şişliklerdi. Tipik aile hikayesi, fizik muayene bulguları ve radyolojik bulgulara dayanılarak olgulara DA tanısı konuldu.

 

The malignant tumors of bone are more common than benign tumors. The bone tumors is the smallest group in all tumors. For this reason, knowledge and experience required for the diagnostic approach. Osteochondroma is the most common benign bone tumor. The lesion can be single, multiple forms are rarely seen. This condition is known as osteochondromatosis or diaphyseal aklazi. Diaphyseal aklazi (DA) is a rare hereditary disorder of cartilage differentiation and inherited as an autosomal dominant. Chondrosarcoma that especially for the development of new lesions occurring after termination of puberty should be evaluated. In this case report presented the two brothers who are diagnosed with DA come in with the complaint of short stature. One of the patients was 15-year-old girl and the other was a 14-year-old male. A common complaint of both short stature and non-painful swelling of bones. The patients were diagnosed with diyafizyal aklazi according to typical family history, physical examination findings, and radiographic findings.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Derya Arslan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Arslan D,Yuca S.Boy Kısalığının Nadir Bir Nedeni Olarak Diafizyal Aklazi. Selcuk Med J 2014;30(2): 76-78

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Boy Kısalığının Nadir Bir Nedeni Olarak Diafizyal Aklazi, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(2)
Geliş Tarihi : 21.11.2012, Kabul Tarihi : 03.01.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme