Brakiyal pleksus felci olan çocuklarda “Brachial Plexus Outcome Measure-Brakial Pleksus Sonuç Ölçümü”nün gözlemciler arası güvenilirliği

ZEYNEP HOŞBAY, SAFİYE ÖZKAN, MÜBERRA TANRIVERDİ, ATAKAN AYDIN

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 165-168

Amaç: Brakiyal pleksus felci olan hastaların günlük yaşam aktivitelerini, klinik işlevlerini değerlendirmek için birçok ölçek geliştirilmiştir. “Brachial Plexus Outcome Measure-Brakial Pleksus Sonuç Ölçümü”, 2012 yılında Emily Ho tarafından geliştirildi, aktivite ve kendini değerlendirme bileşenlerden oluşan toplam 14 madde içeren bir ölçektir. Çalışmamız gözlemciler arası güvenilirliği araştırmak ve hastalara klinikte uygulamayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Demografik ve klinik veriler kaydedildi, “Brachial Plexus Outcome Measure-Brakial Pleksus Sonuç Ölçümü” iki farklı değerlendirmeci tarafından uygulandı. Gözlemciler arası güvenilirlik Kappa istatistikleri kullanılarak yapıldı.

Bulgular: On sekiz kadın (% 37,5) toplam 48 hasta dahil edildi. Gözlemler arası güvenilirlik mükemmeldi (kappa 0.93). Uyum istatistiklerinde, gözlemcilerin madde analizlerinin ılımlı (kappa 0.57) olduğu görüldü.

Sonuç: “Brachial Plexus Outcome Measure-Brakial Pleksus Sonuç Ölçümü”, Türkiye'de brakiyal pleksus felci olan çocuklarda fonksiyonların değerlendirilmesi için güvenilir bir ölçümdür. Klinik kullanımı uygundur.

Atıf yapmak için : Hosbay Z, Ozkan S, Tanriverdi M, Aydin A. Inter-Observer Reliability of Brachial Plexus Outcome Measure in Children with Brachial Plexus Palsy. Selcuk Med J 2019;35(3): 165-168
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Brakiyal pleksus felci olan çocuklarda “Brachial Plexus Outcome Measure-Brakial Pleksus Sonuç Ölçümü”nün gözlemciler arası güvenilirliği
, Vol. 35 (3)
Geliş Tarihi : 18.02.2019, Kabul Tarihi : 18.02.2019, Yayın Tarihi : 05.09.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;