BRENNER TÜMÖRÜ

SALİM GÜNGÖR, Özden Vural, Hilal Kart, Dilek Bitik

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 139-141
Bir Brenner tümörü, nadir görülmesi nedeniyle sunulmuş ve konu kısaca tartışılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BRENNER TÜMÖRÜ
, Vol. 8 (1)
Geliş Tarihi : 26.10.1992, Kabul Tarihi : 26.10.1992, Yayın Tarihi : 26.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;