Bronşektazi Komplikasyonu Olarak Gelışen Multilp Serebral Apse

Ayşegül Öğmegül,Kemal Tahaoğlu,Mustafa Sait Gönen

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 277-280
Özeti Bronşekiazi tanısıyla tedavi gören ve komplikasyon olarak multipl serebral apse gelişen bir hasta sunularak, ilgili literatürle birlikte tartışıImıştır.

 

A patient diagnosed with bronchiectasis has developed rrulıiple cerebral abscesses has been discussed in this report.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayşegül Öğmegül, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bronşektazi Komplikasyonu Olarak Gelışen Multilp Serebral Apse, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme