Brucella Antikorlarının Araştırılmasında Spot, Rose-Bengal Ve Wrıgııt Aglütinasyon Testlerinin Karşılaştırılması

Bülent Baysal,Naci Kemal Kırca,Mahmut Baykan

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 80-83
Özeti Çeşitli kliniklerdeki bruselloz şikayeti ile brusella antikorlartnın araştırıması için laboratuvarımıza gönderilen 200 hastada SPOT (ST), ROSE BENGAL (RIIT) ve WRIGIIT AGLUTINASYON (WAT) testleri yapılmış ve değerlendirilmiştir. Bir hastada ST ve RBT olumsuz çıkmasına karşın WAT 1140 oranında olumlu bulunmuştur. Bir hasta serumunda RBT olumlu, ST zayıf olumlu ve aglutinasyon litresi 1140 olumlu ,bulunmuştur. Aglutinasyonla elde edilen 1180 ve daha yukarısı olumlu titrelerde ST ve RBT %100 uyumluluk göstermektedir.

 

On a group of patients which were sended la aur laboratories and swpected of having brucellosis who were admitted to our hospital's iR patieni and out paıient Wright aggluiination tesis (WAT), Rose Bengal Tesis (RBT), and SİR, tesis (ST) were performed and evrıluaıed fr r Bruce11a abor While ST and RIIT were negative, WAT was 1140 positive, in a patient's serum. RBT was posi-tive, and WAT was 1140 positive, ha ve heen found, in anoıher serum. ST and RBT were positively correlated with 1180 and higher dilutions of WAT (100 per ccnt).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bülent Baysal, Selçuk Ün Meram Tıp Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Brucella Antikorlarının Araştırılmasında Spot, Rose-Bengal Ve Wrıgııt Aglütinasyon Testlerinin Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme