Brucella Myokarditine Bağlı Bir Reversibl Sol Dal Bloğu Vak'ası

Metin Özenci,Hatice Özenci,Fikret Güldoğan,Hasan Hüseyin Telli,Müfid İspanoğlu,Sedat Yüksel,Fatih Tuncel,Selim Karahan,Nedret Albayrak,Mehdi Yeksan

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 75-80
Özeti Brucella myokarditinin neden olduğu bir sol dal bloğu vakasi takdim edilmektedir. Myokard hasarı gösteren sol dal bloğunun infeksiyonun tedavisi ile normale dönüşmesi ilginç bulunmuştur.

 

A case with left bundie brach block caused by brucella infection is presented. In this case, left bundle branch block, zvhich is always known to be due to myocardial damage, was reversed to normal rhythm by treatment of the inteeton.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Metin Özenci, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Brucella Myokarditine Bağlı Bir Reversibl Sol Dal Bloğu Vak'ası, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme