Brusella Endokarditi

Ahmet Kaya,Hasan Hüseyin Telli,Laika Karabulut,Süleyman Türk

  •  Yıl : 1988
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 235-242
Özeti A case report of endocarditis patient due to Brucel-losis who had gaye to open heart surgery and had an aortic walve replacement.

 

Bölgemizde oldukça yaygın olarak görülen Brusellosisin en korkulan ve en az görülen komplikasyonu endokarditisdir.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Kaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Brusella Endokarditi, Araştırma makalesi,
, Vol. 4(4)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme