Brusella Epididimoorşitli 7 Vakanın Değerlendirmesi

ASLI HAYKIR SOLAY, GÖNÜL ÇİÇEK ŞENTÜRK, MERVE SEFA SAYAR, HALİME LÜLLECİ, Fatma Aybala Altay

  • Yıl : 2019
  • Cilt : 35
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 259-263

Bruselloz ülkemizde sık görülen zoonotik bir hastalıktır. Sistemik bir enfeksiyon olan burselloz; çeşitli klinik tutulumlarla karşımıza çıkabilmektedir. Genitorüriner tutulum ise % 4-20 arasında değişen oranlarda görülmektedir. Değerlendirmiş olduğumuz yedi epididimoorşit vakasına anamnez, fizik muayene ve ultrason ile tanı konulmuştur. Hastalarımızın hepsi taşra hastası olup; anamnezlerinde enfekte süt ve süt ürünleri yeme ile hayvanlarda düşük yapma öyküsü bulunmaktadır. Yedi vakanın sadece ikisine coombslu tüp aglütinasyon testi ile tanı konulmuştur; beş vakada standart tüp aglütinasyon testi tanıda yeterli olmuştur. Üç hastada kan kültürü pozitifliği saptanmıştır. Hastalar brusella tedavisini altı hafta alarak iyileşmiştir. Hastaların tamamına kombine tedavi uygulanmıştır. Hastalarımızın hiçbirinde tedavi yetersizliği saptanmamıştır. Yazımızda amaçlanan; epididimoorşit tanısı alan hastaların öykülerinde brusellozunda göz önünde tutulmasını sağlamaktır.

Atıf yapmak için : Sayar MS, Şentürk GÇ, Lülleci H, Altay FA, Solay AH. Brusella Epididimoorşitli 7 Vakanın Değerlendirmesi. Selcuk Med J 2019;35(4): 259-263
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Brusella Epididimoorşitli 7 Vakanın Değerlendirmesi
, Vol. 35 (4)
Geliş Tarihi : 27.01.2016, Kabul Tarihi : 27.01.2016, Yayın Tarihi : 03.12.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;