Buruli Ülseri: Olgu Sunumu

Raimundo Geronimo Silva Jr.,Vitoria Castelo Branco Rocha Ibiapina Do Monte,Thiago Assis Borges Morais

  •  Yıl : 2018
  •  Cilt : 34
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 129-131
Özeti Buruli ülseri, Mycobacterium ulcerans’ın neden olduğu, 30’dan fazla ülkede tespit edilen, lepra ve tüberkülozdan sonra bir mikobakteriozis türü olarak üçüncü sırada ortaya çıkan enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu makalede nadir görülen bir bruli ülseri olgusunu; hastalığın erken tanısı ile estetik ve fonksiyonel sekellerin önlenmesi için yararlı morfolojik bulguları ve tamamlayıcı tekniklerini vurgulayarak sunduk

 

Buruli ulcer is an infectious disease caused by Mycobacterium ulcerans and considered the third mycobacteriosis in occurrence after leprosy and tuberculosis, having been detected in more than 30 countries. We report a case of this rare disease, highlighting the morphological findings and complementary techniques useful for early diagnosis and consequent prevention of aesthetic and functional sequels.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Raimundo Geronimo Silva Jr., LAPAC
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Geronimo R, Junior S, Rocha VCB, Monte I, Assis T, Morais B. Buruli ulcer: A case report. Selcuk Med J 2018;34(3): 129-131

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Buruli Ülseri: Olgu Sunumu, Olgu Sunumu,
, Vol. 34(3)
Geliş Tarihi : 16.04.2018, Kabul Tarihi : 06.06.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme