Buruli Ülseri: Olgu Sunumu

RAİMUNDO GERONİMO SİLVA JR., HARUN PERU

  • Yıl : 2018
  • Cilt : 34
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 129-131
Buruli ülseri, Mycobacterium ulcerans’ın neden olduğu, 30’dan fazla ülkede tespit edilen, lepra ve tüberkülozdan sonra bir mikobakteriozis türü olarak üçüncü sırada ortaya çıkan enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu makalede nadir görülen bir bruli ülseri olgusunu; hastalığın erken tanısı ile estetik ve fonksiyonel sekellerin önlenmesi için yararlı morfolojik bulguları ve tamamlayıcı tekniklerini vurgulayarak sunduk
Atıf yapmak için : Geronimo R, Junior S, Rocha VCB, Monte I, Assis T, Morais B. Buruli ulcer: A case report. Selcuk Med J 2018;34(3): 129-131
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Buruli Ülseri: Olgu Sunumu
, Vol. 34 (3)
Geliş Tarihi : 16.04.2018, Kabul Tarihi : 16.04.2018, Yayın Tarihi : 13.09.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;