Büyük Hekimlerimiz Ord. Prof. A. Süheyl Ünver (17.2.1898 - 15.2.1986)

Fuat Yöndemli

  •  Yıl : 1986
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 127-132
Özeti Büyük hekimlerimiz başlığı altında bundan evvelki sayımızda Konya'lı bir hekim olan F. Nafiz Uzluk anlatılmıştı. Bu sayımızda anlatılacak olan örnek şahsiyet ise yalnız ilim değil, sanat âleminde de tanınmış olan, hocaların hocası Süheyl Ünver'dir.

 

F. Nafiz Uzluk, a doctor from Konya, was told in our previous issue under the heading of our great physicians. The exemplary figure to be described in this issue is Süheyl Ünver, the teacher of the teachers, who is not only known in science but also in the world of art.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fuat Yöndemli, selçuk üniversitesi Meram Tıp fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Büyük Hekimlerimiz Ord. Prof. A. Süheyl Ünver (17.2.1898 - 15.2.1986), Araştırma makalesi,
, Vol. 2(1)
Geliş Tarihi : 28.11.1986, Kabul Tarihi : 28.11.1986
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme