BÜYÜK HEKİMLERİMİZ : PROF. DR. FERİDUN NAFIZ UZLUK (1907 - 27. Eylül. 1974)

Hasan Özönder

  • Yıl : 1984
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 129-154
Konya, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti; Selçuklu Tıp dünyasının başta gelen kentidir. Sivas, Kayseri, Çankırı gibi S21çuklu tababetinde önemli yeri olan kentler gibi Konya da Türk tıp tarihine ünlü şahsiyetler kazandırmış, önemli katkılarda bulunmuştur. Başkent Konya'da, tıp alanında faaliyette bulunan müesseseler arasında bilhassa Kemaliyye ile, Şadi Bey Dar'uş - Şifalarını biliyoruz. Büyüklü, küçüklü başka müesseselerin de olduğu muhakkak. Günümüzde sadece «eyvanı» ile varlığını gösterebilen Kemaliyye müstesna, hepsi yok olup gitmiştir. Mevki tespitinden sonra yapılacak hafriyat, restorasyona müsait bilgi, belge ve desteği verecektir. Tıp müesseselerinin bu gün, savaş günlerinde bile dokunulmazlıkları vardır. Her türlü tecavüz ve taarruzdan muaf ve masundurlar. Ama bu prensip, tarihte zaman zaman terkedilmiştir. Nitekim, bütün insani prensip ve anlaşmalara rağmen uzak ve yakın tarihlerde yapılan çatışmalarda, tıp müesseseleri, zaman zaman da olsa, çeşitli tecavüz ve taarruzdan kendilerini kurtaramamışlardır. İşte, başkent Konya'da bulunan Selçuklu tıp müesseselerinin, tahrip olarak, günümüze gelemeyişlerinde, yedi yüz yıllık mazilerinde uğradıkları bu tür taarruz ve tecavüzlerin tesirinin büyük olduğu kanaatindeyiz. Çünkü Konya, hem başkent ve hem de Anadolu stratejisinde çok önemli, kilit bir mevkie sahip. Anadolu'nun, politik, askeri ve ticari yollar kavşağı durumunda. Taht ve taç kavgaları, din ve mezhep çatışmaları, ayaklanmalar, iç isyanlar, Moğol ve Beyliklerin muhasara ve tecavüzleri bu sebeple Konya ve yakın çevresinde sahneye konulmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BÜYÜK HEKİMLERİMİZ : PROF. DR. FERİDUN NAFIZ UZLUK (1907 - 27. Eylül. 1974)
, Vol. 1 (2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984, Yayın Tarihi : 02.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;