Çalışan Kalpte Bypass Cerrahisi: Başlangıç Tecrübelerimiz

Kadir Durgut,Niyazi Görmüş,Ufuk Özergin,Tahir Yüksek

  •  Yıl : 2004
  •  Cilt : 20
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 150-152
Özeti İlk koroner bypass operasyonları çalışan kalpte gerçekleştirilmesine rağmen ekstrakorporeal dolaşım aortik kros klemp yönteminin optimal bir cerrahi konfor sağlaması nedeniyle günümüzde koroner bypass ameliyatları ekstrakorporeal dolaşım ve aortik kros klemp yöntemiyle uygulanmakta ancak ameliyat için yüksek risk taşıyan hastalarda işlemi kolaylaştıran bu yöntemler önemli komplikasyonlara neden olarak operasyon sınırlarını daraltabilmektedir. Bu Çalışma kardiyopulmoner bypass kullanılmadan yapılan koroner arter cerrahisindeki başlangıç tecrübelerimizi bildirmektedir.

 

The first CABG surgery cases were performed on the beating heart, because extracorporeal circulation and cross clamping the aorta provided optimal surgical comfort this approach has gained wide acceptance worldwide. However in high risk patients, this technique carries inherent risk that may results in limiting indications for surgery. This Study reports our initial clinical experience on off-pump coronary bypass surgery especially in patients with porcelain aorta or poor ventricular function.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kadir Durgut, S.Ü. Meram Tıp Kalp Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çalışan Kalpte Bypass Cerrahisi: Başlangıç Tecrübelerimiz, Araştırma makalesi,
, Vol. 20(4)
Geliş Tarihi : 12.03.2004, Kabul Tarihi : 31.12.2004
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme