Çekum Divertikülit Perforasyonuyla Eş Zamanlı Retroçekal Apandisit

FERİDUN KOYUNCU, KAZIM GEMİCİ, YILDIRAY DAL

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 142-144
Olgumuz apandisit ön tanısı konulan ancak ameliyatta çekum divertikül perforasyonuyla karşılaştığımız bir vakaydı. Ayrıca diseksiyona devam edildiğinde retroçekal subseröz yerleşimli apandisit tespit edildi. Nadir görülen lokalizasyondaki bir apandisitin aynı anda çekum divertikül komplikasyonu tespit edilen hastalarda gözden kaçabileceğini vurgulamak için bu vakayı sunmak istedik. Çekum divertikülleri nadir görülen bir lezyon olmakla birlikte komplikasyon geliştiği zaman, semptomları akut apandisit ile benzerlik gösterdiğinden dolayı tanı ve tedavi açısından bazı zorluklarla karşılaşılır. Fizik muayene ile akut apandisitten hemen hemen hiç ayırt edilemez ve radyolojik görüntüleme yöntemleri de çoğu kez yetersizdir. Bu nedenle tanı genellikle ameliyat sırasında konulur. Akut apandisit, akut batının en sık sebeplerinden birisidir. Apendektomi de karın içi acil cerrahi müdahaleler arasında en fazla yapılan ameliyattır. Akut apandisit tanısında iyi alınan bir anamnez ile yapılacak dikkatli ve iyi bir fizik muayene oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra çeşitli laboratuvar ve görüntüleme tekniklerinden de yararlanılabilir. Apendiks farklı lokalizasyonlarda yerleşmesine rağmen retroçekal bölge bunlar içerisinde nadir görülen alanlardan birisidir. Sağ alt kadran ağrısıyla acil servise başvuran hastalarda başta apandisit olmak üzere hastanın yaş ve cinsiyetine göre birçok hastalık akla gelmelidir. Bu hastalıkların aynı anda bulunabileceği ve dolayısıyla ameliyat sırasında eksplorasyonun eksiksiz yapılması gerekmektedir.
Atıf yapmak için : Gemici K,Dal Y,Koyuncu F.Çekum Divertikülit Perforasyonuyla Eş Zamanlı Retroçekal Apandisit. Selcuk Med J 2014;30(3): 142-144
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Çekum Divertikülit Perforasyonuyla Eş Zamanlı Retroçekal Apandisit
, Vol. 30 (3)
Geliş Tarihi : 24.01.2013, Kabul Tarihi : 24.01.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;