Cep Telefonun İnsan Sperm Motilitesine Ve Dna Bütünlüğüne Etkisi

ASLIHAN ŞAYLAN, DUYGU ÇORUH, SELÇUK DUMAN, TAHSİN MURAT AKTAN

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 165-168
Çalışmanın amacı farklı uzaklıklarda ve 1800 ile 900 MHz frekanslardaki cep telefonlarına maruz kalan insan sperm hücrelerinin motilite ve DNA bütünlüğünü değerlendirmektir. Hastalar 20’şer örnekten oluşan 2 ana gruba ayrılmışlardır ve 15 dk boyunca 900 ve 1800 MHz yayılımı olan aktif radyasyona maruz bırakılmışlardır. Her grup kendi içerisinde; Kontrol Grubu, 2,5 cm ve 10 cm olmak üzere 3 alt gruba ayrılmıştır. Ayrıca sperm motilitesi (WHO 2010 Kriteri) ve DNA bütünlüğü (Acridine Orange Boyama) bakımından değerlendirilmiştir. 2,5 ve 10 cm uzaklıktan radyasyona maruz kalan gruplarda motilite parametresi (Class A+B), hem 900 hem de 1800 MHz’lik frekanslarda istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir (p>0,05). Fakat DNA bütünlüğü bakımından karşılaştırıldığında gruplararasında mesafe ile ters ilişkili olarak istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). Çalışmamız radyasyon kaynağından uzaklık azaldıkça DNA bütünlüğündeki hasarın artacağını göstermektedir ve güvenlik için cep telefonlarının vücuttan uzak mesafede konumlandırılması önerilmektedir.
Atıf yapmak için : Çoruh D,Duman S,Şaylan A,Aktan TM.Cep Telefonun İnsan Sperm Motilitesine ve DNA Bütünlüğüne Etkisi.Selcuk Med J 2014;30(4): 165-168
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Cep Telefonun İnsan Sperm Motilitesine Ve Dna Bütünlüğüne Etkisi
, Vol. 30 (4)
Geliş Tarihi : 11.08.2014, Kabul Tarihi : 11.08.2014, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;