Cerrahi Girişimler Esnasında Hastanın Haberdar Olması

Şeref Otelcioğlu,A. Feyza Ünal,Şükrü Bülent Özer

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 61-64
Özeti Günümüzde bazı hastalarda ameliyatlarından sonra olayların hoş olmayan hatırlanmasına rastlanmaktadır. Biz bu çalışmamızda bu olguyu engellemede Larozepam ve morfinin etkilerini araştırdık. Sonuçta larozepamm daha etkili olduğunu saptadık.

 

Nowaclays in some cases we come across that the patients feels what happens at the operation. In our study we search the preventive effect oj larozepam and morphine ta this position. As a result we come to a conclu-sion thet larozepam is rnore effective than morphine.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şeref Otelcioğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Cerrahi Girişimler Esnasında Hastanın Haberdar Olması, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme