CERRAHİ TRAVMANIN PLAZMA ÇINKO SEVİYESİNE ETKİSİ

ADNAN KAYNAK, HASAN SOLAK, ŞAKİR TEKİN, TAHİR YÜKSEK, Yüksel Tatkan, Nahit Ökesli

  • Yıl : 1988
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 205-210
Bu çalışmada 20 hastada preoperatif ve postoperatif devrelerdeki plazma çinko seviyeleri arasındaki ilişki sunulmaktadır. Cerrahi travmanın plazma çinko seviyesinde belirgin düşüşe neden olduğu saptandı. Plazma çinko seviyesinde azalma ile idrar çinko atılımı arasında bir ilişki bulunamadı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
CERRAHİ TRAVMANIN PLAZMA ÇINKO SEVİYESİNE ETKİSİ
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988, Yayın Tarihi : 24.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;