Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandidaların Tiplendirilmesi

Mahmut Baykan,Hilal Kart,Ali Sütçü,Bülent Baysal

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 199-204
Özeti Hastanemiz klinik ve polikliniklerinden gelen hastalardan izole edilen kandida suşları üzerinde yaptığımız tiplendirme testleri sonucu toplam 50 kandida suşunun %22'sinin Candida albicans, %44'ünün C. stellatoidea, %8'inin C. tropicalis, %4'ünün guillermondii, %2'sinin C. parapisilosis türü olduğu belirlendi.

 

As a result of the typing tests we performed on candida strains isolated from patients from our hospital's clinics and outpatient clinics, 22% of 50 candida strains were Candida albicans, 44% C. stellatoidea, 8% C. tropicalis, 4% guillermondii, 2% parapisilosis strain was determined.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mahmut Baykan, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandidaların Tiplendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme