ÇESITLI YASLARDAKI INSAN KAFATASLARINDA SUTUR YAPILARININ INCELENMESI

MUSTAFA BÜYÜKMUMCU, NİLSEL OKUDAN, TANER ZİYLAN, Ömer Faruk Cihan, Nurcan Sert

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 331-335
Bu çalışmada Selcuk Universitesi. Hacettepe yersitesi ye Ege Universitesi Tip Fakilltelerinin Ana-tomi Anabilim Dallarinin arsivierindeki 100 ka-fata-sinda Ayrica 30 ilkogretint ragmdaki roctiOn radiografileri anterior-posterior pozisyonda- rekilerek, gew yaslarda kafatasi dik4 dii:eni tayin edilmeye Lambdoid ve koronal suturlart, dik4 sekillerirte ve clikis alanlanna gore birbirlerivle Bu ralgmada. kafatasina gore de-gisiklik az garlikn dlikis ,yekilleri go: online Dik4 sekiller irie ve dikislerin alan-lama gore gene Ye yaVt kafataslarutda bir gozlenenteini4tir. Ya§li kafataslarinda kaybolduktt Metopik dik4leri ohm kafataslarinda kemik adaoklartnin varliguta de‘Nik yaytnlarda rastlandtgi gib/ bu rafts-mac/a da rastlanim stir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ÇESITLI YASLARDAKI INSAN KAFATASLARINDA SUTUR YAPILARININ INCELENMESI
, Vol. 10 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;