Çesıtlı Yaslardakı Insan Kafataslarında Sutur Yapılarının Incelenmesı

Taner Ziylan,Mustafa Büyükmumcu,Ömer Faruk Cihan,Nurcan Sert,Nilsel Okudan

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 331-335
Özeti Bu çalışmada Selcuk Universitesi. Hacettepe yersitesi ye Ege Universitesi Tip Fakilltelerinin Ana-tomi Anabilim Dallarinin arsivierindeki 100 ka-fata-sinda Ayrica 30 ilkogretint ragmdaki roctiOn radiografileri anterior-posterior pozisyonda- rekilerek, gew yaslarda kafatasi dik4 dii:eni tayin edilmeye Lambdoid ve koronal suturlart, dik4 sekillerirte ve clikis alanlanna gore birbirlerivle Bu ralgmada. kafatasina gore de-gisiklik az garlikn dlikis ,yekilleri go: online Dik4 sekiller irie ve dikislerin alan-lama gore gene Ye yaVt kafataslarutda bir gozlenenteini4tir. Ya§li kafataslarinda kaybolduktt Metopik dik4leri ohm kafataslarinda kemik adaoklartnin varliguta de‘Nik yaytnlarda rastlandtgi gib/ bu rafts-mac/a da rastlanim stir.

 

Suture patterns of 100 skulls front the archives of anatong departments of medical schools of Selruk, flacettepe and Aegean Univers* ---ilswer-e in-vestigated. Also antero-posterior cranial ra-diography of 30 elementary school children were obtained to determine the cranial suture patterns at youngers ages. LainbdOid and COR-a sutures were compared -with each other in terms of sutural pattern forms and the area of 3-untre patterns. The morphologic he-terogeneity of cranial sutures were also studied. In this study age dependent sutural pattern can not be assertaineed. The obliteration of sutures occur with ageing. Metopic sutures containing skulls also had l'OrMian bones corallary to other studies published else villere.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Taner Ziylan, N.E.Ü Meram Tıp Fakültesi Anatomi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çesıtlı Yaslardakı Insan Kafataslarında Sutur Yapılarının Incelenmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme